WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Cold donor

Cold donor – w fundraisingu określenie na potencjalnego darczyńcę, który nigdy wcześniej nie wspierał organizacji i nie figuruje w jej bazie danych. Aby pozyskać nowych darczyńców dla organizacji, należy skierować akcję do cold donors.