WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Commited giving/regular giving

Committed giving/regular giving – regularne wsparcie finansowe. Słowo committed tłumaczy się, między innymi, jako zaangażowany, co dobrze oddaje charakter tej formy udzielania pomocy finansowej: darczyńca zobowiązuje się do regularnego wspierania organizacji, określonymi z góry kwotami. Najczęściej płatność dokonywana jest raz w miesiącu za pomogą polecenia zapłaty lub stałego zlecenia. Zapewnia to stabilizację finansową organizacji, pozwala planować działania na przyszłość, a także znacznie obniża koszty fundraisingu.