WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Corporate social responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) – Wg definicji Komisji Europejskiej zawartej w “Odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw“: odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi, jest warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w celu:

– maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości;
– rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków.

więcej przeczytacie na www.odpowiedzialnybiznes.pl

* źródło: Odpowiedzialnybiznes.pl