WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Dialogue direct fundraising / face to face fundraising

Dialogue direct fundraising / face to face fundraising (street fundraising, door to door fundraising) – dialog bezpośredni jest metodą fundraisingu, polegającą na bezpośrednim pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych od indywidualnych darczyńców, z którymi fundraiserzy podejmują rozmowy w przestrzeni publicznej (na ulicy, w domu). Po krótkiej rozmowie, rozmówca może zdecydować się wesprzeć organizację regularnymi wpłatami, poprzez polecenie zapłaty. Innowacyjność tego podejścia w przeciwieństwie do zbierania gotówki do puszek polega na podejmowaniu rozmowy z potencjalnymi darczyńcami oraz na formie wsparcia.* źródło: Wikipedia.