WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Grants

Grants – wsparcie finansowe lub pozafinansowe, przyznawane na realizację określonego celu lub projektu. Granty fundowane są przez organy administracji państwowej, firmy, fundacje i stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe i inne.