WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Legacy gifts

Legacy gift – darowizna w formie spadku po darczyńcy. W Polsce ten produkt fundraisingowy praktycznie nie jest stosowany, natomiast w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych to powszechnie oferowana forma wsparcia.