WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Major donors

Major donors – w fundraisingu określa się tak głównych darczyńców indywidualnych organizacji. Jest to segment najbardziej wartościowych darczyńców w bazie danych. Są wyodrębniani na podstawie najważniejszych wskaźników oceny darczyńców: recency, czyli kiedy ostatnio odpowiedzieli na prośbę o wsparcie, frequency, czyli jak często wspierają organizację oraz money, czyli jakie kwoty przekazują w darowiźnie.