WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Matching fund

Matching fund – system wsparcia, zgodnie z którym firma pomnaża kwotę zebraną przez pracowników na jakiś cel społeczny lub kwotę zebraną przez organizację społeczną. Jest przejawem równoczesnego zaangażowania charytatywnego firmy oraz pracowników. * źródło: HRK.PL