WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Payroll giving

Payroll giving – rodzaj regularnego wsparcia finansowego od darczyńców indywidualnych, poprzez współpracę z nich pracodawcą. Pracodawca potrąca co miesiąc z pensji pracownika ustaloną kwotę i przesyła ją na konto organizacji charytatywnej. Jest popularna metoda fundraisingu w USA.