KAMPANIE

Pozyskiwanie regularnych darowizn. Programy lojalnościowe dla darczyńców

Pozyskanie darowizny od nowego darczyńcy jest 5 razy droższe, niż pozyskanie darowizny od osoby, która już raz przekazała darowiznę.  Jeśli Wasza organizacja miałaby 500 lojalnych darczyńców, którzy przekazywaliby 20zł raz w miesiącu, to w ciągu roku na konto wpływałoby 120 000zł. Gdyby każdy z 500 darczyńców przekazał 4 x w roku po 50zł, to otrzymalibyście 100 000zł.

Czy uważasz, że możliwe jest znalezienie 500 osób, które wierzą w Wasza misję i działania?

Pierwsza darowizna to dopiero początek relacji Darczyńca – NGO. To informacja, że komuś zależy, że interesuje się problemem, że chce go rozwiązać. Czy potraficie zaproponować temu darczyńcy coś więcej? Czy zabieracie go na wspólną podróż? Program lojalnościowy to przygotowany przez organizację szereg propozycji i ofert fundraisingowych dla poszczególnych segmentów darczyńców, w zależności od ich obecnego zaangażowania oraz możliwości finansowych (czyli ich miejsca na tzw. drabinie darczyńcy).

Program lojalnościowy dla darczyńców zapewni Waszej organizacji coroczny wzrost przychodów, obniży koszty pozyskania funduszy oraz uchroni przed brakiem stabilizacji finansowej i jednorazowymi datkami. Jeśli chcesz mieć grono stałych darczyńców, który będą wspierać Waszą organizację przez 10-15 lat, to nie powinieneś zbierać pieniędzy do puszki, ani poprzez SMSy. Skup się na budowaniu więzi oraz angażowaniu darczyńców.

Tylko długoterminowe programy lojalnościowe dla darczyńców mogą zrealizować te cele i sprawić, że wskaźnik retencji darczyńców będzie na wysokim poziomie, a darczyńcy będą ponawiali wpłaty i zwiększali darowizny z roku na rok.

Zgłoś się do nas, a my przygotujemy kompletny Program lojalnościowy dla Twoich darczyńców, uwzględniając segment, do którego należą. Stworzymy ofertę fundraisingową, która przeniesie ich o stopień wyżej na drabinie darczyńcy. Pomyśl o przyszłości – zainwestuj w budowanie relacji z darczyńcami. Ta inwestycja zawsze się zwraca.

Zadbaj o relację z darczyńcami i ciesz się przez lata ich wsparciem finansowym oraz zaangażowaniem w  działania organizacji. Zleć nam przygotowanie Programu lojalnościowego dla swoich darczyńców:
Analiza bazy darczyńców

Przygotowanie programu lojalnościowego zaczynamy od wnikliwego przyjrzenia się darczyńcom, którzy już wpłacili darowiznę.

Segmentacja bazy. Własna drabina darczyńcy.

Podział darczyńców wg. ustalonych kryteriów, które pozwolą na osiągnięcie wyższych przychodów w przyszłości.

Oferty fundraisingowe dla poszczególnych segmentów

Każdy darczyńca zostanie objęty programem komunikacji, którzy odpowiada jego potrzebom, możliwościom i zaangażowaniu.

Materiały fundraisingowe dla darczyńców

Darczyńcy, po identyfikowaniu do którego segmentu należą, otrzymują przygotowane dla nich materiały, które motywują ich do dalszego wspierania.

Oblicz wskaźnik retencji darczyńców

Jak to zrobić? To proste! Jeśli w zeszłym roku 1000 osób przekazało darowiznę na Waszą organizację, a w tym roku tylko 300 z nich ponowiło datek, to wskaźnik retencji wynosi 30%. Oznacza to, że straciliście aż 70% darczyńców! Powoduje to także wysokie straty finansowe dla organizacji. Darczyńcy nie są lojalni w stosunku do organizacji. Najczęściej przyczyną jest brak Programu Lojalnościowego.  Sprawdź wskaźnik retencji w Waszej organizacji. Jeśli jest on poniżej 50% zgłoś się do nas!