WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Single donation

Single donation – jednorazowa darowizna. Jedna z najczęstszych form wspierania organizacji charytatywnych w Polsce. Darczyńca wspiera organizację przekazując pojedynczą wpłatę, bez zobowiązania się dalszego wspierania w przyszłości.