WIEDZA

Mini słownik fundraisingu

Sponsorships

Sponsorships – sponsoring. Jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Za możliwość pokazania swojego znaku, sponsor płaci organizacji sponsorowanej sumę z góry określoną w umowie sponsorskiej.