SZKOLENIA

Szkoła Fundraiserów Korporacyjnych

Poziom: średnio-zaawansowany i zaawansowany

Szkoła Fundraiserów Korporacyjnych to propozycja dla osób, które poważnie planują związać swoją karierę z dziedzinącorporate fundraisingu. 8 tygodniowy kurs, podczas którego można poprawić umiejętności negocjacji, prezentowania oferty, przygotowywania propozycji współpracy czy rozmowy telefonicznej to idealne rozwiązanie dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych, które pragną stać się specjalistami w fundraisingu korporacyjnym.

Każdy uczestnik otrzymuje dużą dawkę wiedzy oraz także intensywnych ćwiczeń i dużo motywacji do dalszej pracy. Dzięki rozłożeniu kursu na 8 tygodni, uczestnicy zyskują możliwość sprawdzenia skuteczności wypracowanych rozwiązań w kolejnym tygodniu pracy i powrotu z feedbackiem do trenerów. Podczas zajęć proces pozyskiwania sponsora zostaje rozłożony na czynniki pierwsze, a uczestnicy szlifują pod okiem doświadczonych ekspertów wszystkie umiejętności potrzebne w pracy fundraisera. Szkoła to także solidna dawka wiedzy dla zaawansowanych – o tym, w jaki sposób przygotować ofertę pod kątem strategii CSR firmy, czy jak prowadzic rozmowy z różnymi decydentami w danej firmie.

 

Tego typu kurs to inwestycja, która szybko się zwróci – profesjonalni fundraiserzy korporacyjni nie pozyskują bowiem małych pieniędzy – ich celem są negocjacje z firmami, w wyniku których organizacja pozarządowa otrzymuje dotacje rzędu kilkudziesięciu tysięcy lub kilkuset tysięcy złotych. Warto zainwestować w fundraisera, aby zwiększyć przychody z fundraisingu korporacyjnego. 

 

Program 8-tygodniowej Szkoły Fundraiserów Korporacyjnych

Spotkanie 1: Plan działań fundraisingu biznesowego.

Spotkanie 2: Telefundraising – rozmowy telefoniczne.

Spotkanie 3: Spotkanie i negocjacje z firmą.

Spotkanie 4: Oferta sponsorska szyta na miarę.

Spotkanie 5: CSR a fundraising.

Spotkanie 6: Czego szukają we współpracy z NGO: kierownik marketingu, PR Manager i Prezes firmy?

Spotkanie 7: Plan promocji współpracy pomiędzy NGO a firmą, jako wartość dodana dla biznesu.

Spotkanie 8: Sesje indywidualne: Twoje silne i słabe strony w FR korporacyjnym.

 

Korzyści:

 • Dogłębna, 8 tygodniowa analiza poszczególnych elementów pracy fundraisera, składających się na sukces w Fundraisingu korporacyjnym,
 • Skoncentrowanie na praktyce i doświadczeniu,
 • Nowoczesna metodologia: duża dawka wiedzy i ćwiczeń skoncentrowana w 4h efektywnej pracy
 • Indywidualne podejście do każdego uczestnika i specyfiki jego organizacji,
 • 8 tygodniowy kurs zapewnia możliwość sprawdzenia skuteczności wypracowanych rozwiązań w kolejnym tygodniu pracy i powrotu z feedbackiem do trenerów,
 • Możliwość wymiany doświadczeń w grupie fundraiserów z doświadczeniem,
 • Uczestnicy otrzymają Certyfikat Fundraisera Korporacyjnego sygnowany przez Instytut Fundraisingu w Polsce.

 

Dla kogo:

 • Dla osób, które zajmują się pozyskiwaniem funduszy, darów rzeczowych i darmowych usług  od firm przez min. 8 miesięcy
 • Dla pracowników fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji, które szukają sponsorów i darczyńców biznesowych do realizacji swoich działań,
 • Dla organizacji, które planują pozyskanie przychodów z fundraisingu biznesowego

 

Szczegóły:

 • 8 modułów szkoleniowych przez 8 tygodni
 • Początek zajęć godz. 13.00 – masz pół dnia na bieżące sprawy
 • Jeden moduł szkoleniowy to 1,5h teorii + 2h warsztatu + przerwy
 • Zajęcia będą prowadzone w drugiej części dnia, raz w tygodniu, przez 8 tygodni
 • Planowany start zajęć: wrzesień 2018
 • Mała grupa: max. 12 osób
 • 2 trenerów: szkołę poprowadzą trenerki z 15 letnim doświadczeniem w Fundraisingu, Sprzedaży, CSR i PR.
 • W przypadku nieobecności, uczestnik może odrobić zajęcia z kolejną grupą szkoleniową.

 

Co przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • Ankieta przed rozpoczeciem zajęć.  Pozwoli nam poznać Twoje potrzeby oraz specyfikę Twojej organizacji. Każda ankieta jest brana pod uwagę przez trenerów i ma bezpośredni wpływ na treść zajęć.
 • Praktyka. W tracie kursu kładziemy nacisk na praktykę, dzięki czemu nabywasz konkretne umiejętności i doświadczasz realnej zmiany.
 • 30 dniowy plan rozwoju po zakończeniu szkoły. Dostaniesz plan praktyki i dalszego rozwoju na 30 dni po zakończeniu zajęć. Będziesz dokładnie wiedział jak najskuteczniej wprowadzić w życie to, czego nauczyłeś się z trenerami.

Cena 4500zł brutto

Moduły szkoleniowe

Przygotowanie planu pozyskiwania funduszy od firm

Focus: plan pracy fundraisera korporacyjnego

 

Martyna Żak

Planowanie pracy fundraisera korporacyjnego  – prezentacja i praca w grupach

 • Listy potencjalnych darczyńców i sponsorów – tworzenie indywidualnej listy dla danej organizacji.
 • Segmentacja listy
 • Wyznaczanie wskaźników fundraisingowych –  planowanie przychodów z pracy fundraisera korporacyjnego.
 

 

 

Planowanie pracy fundraisera korporacyjnego  – warsztat

 • Przygotowanie planu pozyskania sponsorów do projektu
 • Przygotowanie planu pozyskania firm do stałej współpracy z NGO
   
Telefundraising – rozmowy telefoniczne z firmą

Focus: trening rozmowy telefonicznej

 

Martyna Żak

Skuteczne rozmowy przez telefon  – video, prezentacja i praca w grupach

 • Schemat aktywnej rozmowy telefonicznej
 • Rozmowa z sekretariatem, a rozmowa z osobą decyzyjną – scenariusz początku rozmowy
 • Pokonywanie obiekcji rozmówcy – metody i sposoby
 

 

 

 Fundraiser dzwoni do firmy  – warsztat

 • Najczęstsze obiekcje, które słyszy fundraiser w rozmowach telefonicznych. Jak sobie z nimi radzić?
 • Trening rozmowy telefonicznej poprzez odgrywanie scen:
 1. Sekretarka
 2. Kierownik Marketingu
 3. Właściciel firmy
   
Spotkanie i negocjacje z firmą

Focus: szlifowanie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych

 

Martyna Żak

 Spotkanie sprzedażowe z elementami negocjacji– video, prezentacja i praca w grupach

 • Nowy model spotkania sprzedażowego
 • Interesy a stanowiska – pytania i parafrazowanie
 • Przygotowanie do negocjacji z firmą – główne elementy
 • Obiekcje i handlowanie ustępstwami
 

 

 

Trening negocjacji NGO z firmą  – warsztat

 • Najczęstsze stanowiska i obiekcje, z którymi spotyka się fundraiser na spotkaniu z biznesem
 • Scenka – badanie interesów firmy
 • Scenka – negocjacje warunków współpracy NGO – firma
   
Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Focus: wspieranie firmy w działaniach CSR

 

Monika Bębnowska

 

 

CSR z dwóch stronprezentacja i praca w grupach

 • Czym jest CSR dla firm – potencjalnych darczyńców – przykłady z różnych branż
 • NGO jako ekspert w temacie społecznej odpowiedzialności – silne strony i eksperckość
 • Jak NGO może wesprzeć działania firmy w obszarze CSR – przykłady z różnych branż
 

 

 

Plan działań CSR-owych dla potencjalnego darczyńcywarsztat

 • Research firmy
 • Wypracowanie pomysłów na działania CSR dla firmy
 • Prezentacja pomysłów – język korzyści i wizja
Czego szukają: kierownik marketingu, PR manager i Prezes we współpracy z NGO?

Focus: identyfikacja osób decyzyjnych i odpowiadanie na ich oczekiwania

 

Monika Bębnowska

 

Kierownik Marketingu, PR manager, Prezes – kluczowe osoby w fundraisingu korporacyjnymvideo,prezentacja, burza mózgów i dyskusja

 • Dlaczego różne osoby w firmach decydują o współpracy z NGO?
 • Jak pracują osoby decyzyjne?
 • O czym marzą, a czego się obawiają, w kontekście współpracy z NGO
 • Jak do nich mówić, by ich przekonać do współpracy – język korzyści i przykłady
 

 

 

Trzy spojrzenia na współpracę z NGOwarsztat w grupach

 • Przykładowa oferta współpracy – na co zwrócić uwagę, gdy decydentem jest Marketing Manager / PR Manager / Prezes
 • Forma i treść, czyli jak najlepiej sprzedać pomysł
Oferta sponsorska szyta na miarę

Focus: prezentacja, która zainteresuje

 

Martyna Żak

 Jak powinna wyglądać oferta sponsorska  – prezentacja, case’y i praca w grupach

 • Prezentacja 3 ofert sponsorskich – case study, analiza, dyskusja
 • Korzyści – na czym zależy firmom? Co NGO mogą im zaoferować?
 • Personalizacja oferty pod sponsora – najlepsze praktyki
 

 

 

Budowanie ofert sponsorskich, które sprzedają  – warsztat

 • Silne strony mojej NGO, które mogę zaoferować firmie
 • Indywidualna mapa silnych stron i korzyści dla sponsora
 • Analiza zespołowa oferty fundraisingowej
   
Plan promocji współpracy pomiędzy NGO a firmą, jako wartość dodana dla biznesu

 

Focus: działania wizerunkowe w mediach i wśród partnerów firmy

 

Monika Bębnowska

 

Dlaczego promocja współpracy firmy i NGO jest ważnaprezentacja, burza mózgów i dyskusja

 • Konsumenci, społeczność lokalna, partnerzy biznesowi, pracownicy… – to od nich zależy powodzenie biznesu – jak w to wpisać współpracę z NGO?
 • Wizerunek firmy w mediach i wsparcie eksperckie NGO
 • Przykłady działań promocyjnych, jakie NGO może zaproponować firmie
 

 

 

Plan komunikacji dla wspólnego projektu firmy i NGO  – warsztat

Opracowanie zarysu planu komunikacji dla wybranego projektu fundraisingowego

Spotkania indywidualne – Twoje silne i słabe strony w fundraisingu korporacyjnym  

Focus: indywidualne podsumowanie dla każdego z uczestników

 

Martyna Żak

Monika Bębnowska

 45 min. indywidualne spotkanie trenerek z każdym z uczestników

 • Podsumowanie wyników uczestnika
 • Jego silne i słabe strony jako fundraisera korporacyjnego
 • Silne i słabe strony jego organizacji w fundraisingu korporacyjnym
 • 30 dniowy plan rozwoju i pytania
   

Trenerzy:

Monika Bębnowska – Specjalizacja i kompetencje

Ekspert Public Relations i trener biznesu. Założycielka firmy MB Konsulting. http://mbkonsulting.com/

Specjalizuje się w PR korporacyjnym, komunikacji kryzysowej oraz w relacjach z mediami. Doradza przy projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz opracowuje i realizuje kampanie CSR (Corporate Social Responsibility).

Prowadzenie szkoleń

Prowadzi szkolenia dla klientów korporacyjnych z komunikacji w sytuacjach kryzysowych, zarządzania projektami PR oraz z relacji z mediami i wystąpień przed kamerą. Jest moderatorką sesji strategicznych z obszaru budowania wizerunku firmy, mapowania interesariuszy i zarządzania relacjami z nimi, jak też przygotowania do wdrożenia strategii CSR w firmach. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi doradzając im i szkoląc w zakresie komunikacji i relacji z biznesem.

Od pięciu lat prowadzi wykłady na podyplomowych studiach „Public Relations i strategiczne komunikowanie w firmach” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była wykładowcą w London School of Public Relations (filia w Warszawie) i w Akademii Komunikacji Marketingowej przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

W prowadzonych przez Monikę szkoleniach uczestniczyła kadra menadżerska i specjaliści działów PR
z firm: Arcelor Mittal, Avon, 3M, DSV, Electrolux, HJ Heinz, Kredyt Inkaso, Państwowa Agencja Atomistyki, Skoda Auto Polska, Wrigley, jak też Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stowarzyszenie Samozatrudnieni i in.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Na początku kariery zawodowej związana z mediami – pracowała jako redaktor w austriackim wydawnictwie Printernet, wydającym miesięczniki „Print&Publishing” i „Packaging Polska”. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym blisko 15 lat w branży Public Relations. Była Account Director
w Partner of Promotion, jednej z największych agencji PR w Polsce. Była Dyrektor Zarządzająca w Garden of Words – pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie agencji specjalizujących się w marketingu skierowanym do kobiet. Była szefowa działu zdrowia (Head of Healthcare Practice) w międzynarodowej agencji PR Grayling, gdzie prowadziła kampanie CSR na rzecz profilaktyki zdrowia: Chroń Dziecięce Uśmiechy (Wrigley), Akademia Czerniaka (BMS).

Ukończyła z wyróżnieniem filologię germańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była stypendystką Księstwa Liechtenstein na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii oraz Fundacji Konrada Adenauera w Bonn.

Wyróżnienia i publikacje

Monika jest autorką kilku artykułów w obszarze Public Relations, które ukazały się na Proto.pl – jednym z największych i najpopularniejszych portali poświęconych tej branży. Prowadzi także bloga na tematy związane CSRhttp://fundrejzer.blogspot.com/.

Martyna Żak – specjalizacja i kompetencje

Konsultant i trener fundraisingu. Specjalistka w dziedzinie fundraisingu i marketingu. Absolwentka Zarządzania i Marketingu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 15 lat związana z branżą marketingu oraz fundraisingu.  Doświadczenia w marketingu zdobywała pracując w międzynarodowej agencji reklamowej Ogilvy & Mather, obsługującej największe światowe marki, m.in. Dove, IBM, Sprite, Jacobs, Prince Polo. Pełniła też funkcje Kierownika Działu Marketingu i Komunikacji, w trzeciej co do wielkości, prywatnej sieci medycznej w Polsce – Centrum Medycznym ENEL-MED S.A.

Ponad 6 lat pracowała w największej na świecie, prywatnej organizacji non-profit:Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Fundraisingu. Prowadzone przez nią kampanie fundraisingowe otrzymały dwie nagrody w kategorii “kampania non-profit”, w jednym z najważniejszych na świecie konkursów marketingowych EFFIE Awards, za najefektywniejsze kampanie fundraisingowe w Polsce.  Odebrała także nagrodę Golden Arrow dla Najlepszego Marketera Bezpośredniego Roku.

SOS Children’s Villages International, pracowała jako międzynarodowy konsultant ds. fundraisingu i kampanii multichannelowych, szkoląc fundraiserów z innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Specjalizuje się w fundraisingu oraz marketingu dla organizacji non-profit i podmiotów ekonomii społeczej, w tym w rekrutacji nowych darczyńców indywidualnych oraz korporacyjnych, kampaniach  marketingu bezpośredniego (direct mailing, blind mailing, sms, e-mailing), segmentacji darczyńców w bazie danych oraz kampaniach 1% podatku. Doradza podmiotom ekonomii społecznej (spółdzielniom socjalnym, organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą) jak pisać realne biznes plany. Obecnie prowadzi Instytut Fundraisingu w Polsce. www.martynazak.pl 

 • Zapisz się na szkolenie

 • Dane uczestnika

 • Dane do faktury

 • * - pola obowiązkowe
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.