Fundraising czas zacząć!
30 gru

Fundraising czas zacząć!

Fundraising [czyt. fandrejzing] to w Polsce pojęcie nowe i mało znane. Pochodzi z języka angielskiego i jest połączeniem wyrazów fund – fundusze oraz raise – zbierać. Większość Polaków nie potrafi nawet przeczytać słowa fundraising, nie mówiąc o jej definicji. Dopiero kiedy zaczynam przybliżać naszym rozmówcom ideę tego zagadnienia, okazuje się, że każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu stosował metody fundraisingowe lub przynajmniej zetknął się z fundraisingiem […]

czytaj więcej »