...

Polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisu należącego do Instytutu Fundraisingu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Fundacja Instytut Fundraisingu (zwany dalej: Instytut Fundraisingu) nie sprzedaje, ani nie udostępnia osobom trzecim, ani firmom danych klientów i użytkowników swojego serwisu.

Dane, o które będziesz proszony, to imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zapisów na szkolenia lub e-zakupów będziesz proszony o podanie dodatkowo danych kontaktowych jak adres zamieszkania i telefon.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Fundraisingu (zwany dalej Instytut Fundraisingu) z siedzibą przy ul. Różnowskiej 1/3 /21, 04-213 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować e-mailowo na adres: kontakt(at)i-fr.pl

Informacja dotycząca celów przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytut Fundraisingu w celu:

  • wykonywania umów, które zawiera Instytut Fundraisingu lub realizowania zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz zrealizowanie zamówienia,
  • dla celów statystycznych i analizy biznesowej działalności Instytutu Fundraisingu,
  • w celach marketingowych, między innymi w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez Instytut Fundraisingu,

Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia),
  • w przypadku przetwarzania danych dla realizacji uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody klienta lub subskrybenta – do momentu jej cofnięcia.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Przechowywanie dane osobowych

Posiadamy środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe od manipulacji, zniszczenia, utraty, nadużycia, nieupoważnionego dostępu, modyfikacji lub ujawnienia. W miarę możliwości zapewniamy, że nasze systemy dostawców usług zewnętrznych są odpowiednio zabezpieczone do przetwarzania Twoich danych osobowych, a także zminimalizowane jest ryzyko związane z użyciem, zmianą, usunięciem lub kradzieżą danych osobowych. Dane osobowe, które podałeś, będą przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez Instytut Fundraisingu. Jednak może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy np. firmie kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej. Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Subskrypcja bezpłatnych treści

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych artykułów oraz e-booków należących do Instytutu Fundraisingu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi darmowe informacje oraz aby mógł on korzystać bezpłatnie z wiedzy dotyczącej fundraisingu w Polsce i na świecie.

Niezapowiedziane Wiadomości

Instytut Fundraisingu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Instytut Fundraisingu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, artykułów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o szkoleniach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Każdego użytkownika serwisu www.instytutfundraisingu.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka prywatności. Instytut Fundraisingu – szkolenia, marketing Martyna Żak  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym chcesz uzyskać informację o dotychczasowej podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami: kontakt(at)i-fr.pl

Martyna Mazela