O INSTYTUCIE

Polityka Prywatności

Instytut Fundraisingu – szkolenia, doradztwo Martyna Żak (zwany dalej: Instytut Fundraisingu) nie sprzedaje, ani nie udostępnia osobom trzecim, ani firmom danych klientów i użytkowników swojego serwisu.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do Instytutu Fundraiaingu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to głównie imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zapisów na szkolenia będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

 

Subskrypcja bezpłatnych treści

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych artykułów oraz e-booków należących do Instytutu Fundraisingu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi darmowe informacje oraz aby mógł on korzystać bezpłatnie z wiedzy dotyczącej fundraisingu w Polsce i na świecie.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Instytut Fundraisingu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Instytut Fundraisingu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Instytut Fundraisingu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, artykułów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o szkoleniach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Każdego użytkownika serwisu www.instytutfundraisingu.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka prywatności. Instytut Fundraisingu – szkolenia, doradztwo Martyna Żak  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.