...

Dlaczego długotrwałe relacje z darczyńcami są tak ważne w fundraisingu?

Dobra, długotrwała relacja jest niezbędna do budowania zarówno biznesu jak i organizacji pozarządowej. Budując długotrwałą relację otwieramy sobie wachlarz możliwości dalszej współpracy. Nie bez przyczyny jedna z definicji fundraisingu mówi: fundraising jest rozmową między organizacją, a darczyńcą.

Statystyki pokazują, że 7 na 10 darczyńców nie przekazuje darowizny po raz drugi tej samej organizacji. Źródłem tego problemu jest brak silnej relacji darczyńca – organizacja.

Marc Pitman i John Haydon postanowili przyjrzeć się lepiej temu problemowi i zaproponowali model budowania relacji oparty na modelu relacji rodzinnych.

Najpopularniejszą strukturą budowania relacji jest jednorazowe podziękowanie za darowiznę. Większość organizacji przeprowadzając jakąś coroczną akcję mającą na celu zbiórkę funduszy na pewien ma następujący schemat: darczyńca wpłaca pieniądze, a następnie organizacja wysyła mu podziękowanie za wsparcie. Taki schemat umożliwia jedynie pojedynczy kontakt z darczyńcami w ciągu roku, z których siedmiu na dziesięciu już więcej nie wesprze organizacji.

listy

Możemy to zmienić włączając darczyńców w życie naszej organizacji.  Zaszczepmy w nich zaangażowanie na miarę rodzinnych więzi. Każdy pomaga chętniej tam, gdzie czuje się częścią pewnej społeczności. Dajmy darczyńcom możliwość wpływania na nawet najmniejsze decyzje organizacji, które mogą dotyczyć wyboru imienia dla uratowanego zwierzęcia, wyboru miejsca przeprowadzenia jakiejś akcji czy nawet koloru gadżetów, ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na wsparcie naszej organizacji. Dajmy im poczucie za pomocą czynów, że są nam potrzebni!

Najprostsze techniki budowania relacji z darczyńcami to:

  • Wdrożenie sprawnie działającego systemu podziękowań za wpłatę lub inną pomoc
  • Poinformowanie darczyńców, w jaki sposób została wykorzystana ich darowizna
  • Regularne informowanie darczyńców o zrealizowanych działaniach i planach organizacji, poprzez wdrożenie programu lojalnościowego
  • Publikowanie historii podopiecznych organizacji
Martyna Mazela