...

Firmy chcą współpracować z NGO! Relacja z drugiej „Przerwy na fundraising”

Drugie spotkanie z cyklu „Przerwa na fundraising”, które odbyło się 12 sierpnia, upłynęło pod znakiem fundraisingu korporacyjnego. Temat spotkania – „Czego firmy oczekują od NGO? Co NGO mogą otrzymać od firm?” przyciągnął wielu zainteresowanych. Uczestnicy wysłuchali trzech prelekcji dotyczących współpracy z firmami oraz wzięli udział w dyskusji z ekspertkami.

przerwa na fundraising 3

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Martyny Żak, założycielki Instytutu Fundraisingu. Martyna przedstawiła trendy w działalności społecznej firm w Polsce i na świecie, prezentując wybrane wyniki z 3 raportów badawczych. Jak się okazuje, konsumenci oczekują od firm zaangażowania społecznego. Klienci bardzo chętnie kupują produkty i usługi, które pomagają organizacji charytatywnej lub ważnej społecznej sprawie. Aż 90% konsumentów twierdzi, że zamieni markę na tę, która jest powiązana ze szczytnym celem, jeśli będzie oferowała podobną jakość za podobną cenę. Co to oznacza dla NGOsów? Że wchodzimy w nową era konkurencyjności, ponieważ NGOsy będą potrzebne firmą do bycia bardziej konkurencyjnym na rynku. Wyniki badań potwierdzają, że podejmowanie działań na rzecz szczytnego celu, wpływa pozytywnie na KPIs firmy, czyli na kluczowe wskaźniki, takie jak lojalność, zaufanie, pozytywny wizerunek. Trzy niezależne badania marketingowe pokazują, że konsumenci będą wymuszać na firmach dobroczynność i zaangażowanie społeczne, a przedsiębiorstwa będą wręcz musiały zaangażować się w programy marketingu społecznie zaangażowanego.

przerwa na fundraising 4

Niezbędne umiejętności fundraisera korporacyjnego

Martyna wspomniała także o tym, jakie umiejętności powinna posiadać osoba, która zajmuje się fundraisingiem korporacyjnym. Liczą się tzw. kompetencje miękkie, tzn. umiejętność komunikacji, prezentacji,  negocjacji czy odpowiedniej argumentacji. Nie do przecenienia są umiejętności sprzedażowe – pomysł na współpracę trzeba firmie po prostu „sprzedać”. Fundraiser korporacyjny powinien być także kreatywny i znać się na marketingu i CSR  – taka osoba musi generować ciekawe pomysły, skrojone pod potrzeby danej firmy.

Czego oczekuje biznes?

Kolejna prelegentka – Monika Bębnowska, opowiedziała jak wygląda współpraca z NGO od strony firmy. Jako konsultant ds. komunikacji i CSR z firmy MB Konsulting, Monika doskonale wie czego oczekują firmy oraz z jakimi organizacjami pozarządowymi biznes chce współpracować. Przede wszystkim NGO powinna być transparentna – firmy zaangażują się we współpracę tylko z wiarygodnym partnerem. Warto zwrócić uwagę na to, czy misja organizacji koresponduje z działalnością CSR-ową danej firmy. Czego jeszcze biznes oczekuje od NGO? Oczywiście sprawnej komunikacji i merytorycznej współpracy z przedstawicielami oraz z ekspertami organizacji. Wiąże się to także z raportowaniem projektu, który dana firma wspiera – sponsor powinien wiedzieć na co zostały przeznaczone jego pieniądze oraz w jaki sposób pomogły beneficjentom organizacji.

przerwa na fundraising 1

Co NGO mogą otrzymać w zamian?

Jak się okazuje, firmy mogą wspierać organizacje na wiele różnych sposobów. Biznes może pomóc m.in. w przygotowaniu kampanii społecznej czy edukacyjnej, może także przyznać granty na konkretne projekty czy po prostu przeznaczyć darowiznę na daną akcję. Firmy są również bardzo zainteresowane organizowaniem wolontariatu pracowniczego. W ramach współpracy, organizacje mogą otrzymać od firm nie tylko darowizny, ale także wsparcie w tematach prawnych, czy finansowych oraz pomoc w budowaniu wizerunku NGO w mediach. Na zakończenie Monika przypomniała o tym, ze firmy szukają NGO do współpracy długofalowej. Często taka relacja zaczyna się od małego projektu – np. od przygotowania imprezy integracyjnej w ramach wolontariatu pracowniczego dla firmy.

korpo


Krótka współpraca to dopiero początek

Najlepszym potwierdzeniem słów Moniki o stałej współpracy, była prelekcja Olgi Fąfary ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Olga opowiedziała jak Stowarzyszenie nawiązało korzystną i długofalową relację z firmą, właśnie dzięki zorganizowaniu wolontariatu pracowniczego. Firma, która początkowo nie była zainteresowana przekazaniem darowizny pieniężnej lub inną pomocą poza wolontariatem, po poznaniu Stowarzyszenia zgodziła się na program marketingu społecznie zaangażowanego. Kluczem do sukcesu okazało się zdobycie zaufania pracowników firmy oraz przygotowanie takiej propozycji dalszej współpracy, która była dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa.

przerwa na fundraising 6
Po zakończeniu prelekcji, Uczestnicy podzielili się na trzy grupy, w których mieli okazję porozmawiać z ekspertkami i rozwiać wątpliwości na temat fundraisingu korporacyjnego. Ta część spotkania była szczególnie cenna dla Uczestników, którzy dzięki bezpośredniej rozmowie, uzyskali przydatne wskazówki od ekspertek.

Drugie spotkanie z cyklu „Przerwa na fundraising” okazało się dużym sukcesem. Dziękujemy wszystkim fundraiserom za aktywny udział. Aby otrzymać zaproszenie na kolejne spotkanie „Przerwa na fundraising” wystarczy zapisać się na newsletter w stopce strony.

Martyna Mazela