...

Ile zebrano w 1 procenta podatku w 2012 roku?

Jak co roku Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Padł kolejny rekord, gdyż w roku 2012 przekazano aż 457 315 813,63zł na organizacje.

Podatnicy rozliczający się poprzez  PIT-36, PIT-36L i PIT-37– przekazali 439,8 mln zł, czyli aż 96% całej kwoty.  Podatnicy rozliczający się wg. PIT-38 (uzyskali zysk z zainwestowanego przez siebie kapitału )– przekazali 7,0 mln, a z PIT-28 (zryczałtowany podatek od swoich przychodów, rozliczenie z US do końca stycznia) i PIT-39 (sprzedaż nieruchomości i prawa majątkowe) – łącznie  10,5 mln zł. Oznacza to, że jeśli rozpoczniemy kampanię na 1% podatku pod 31 stycznia, to stracimy tylko niewielki ułamek  z ogólnej kwoty przekazanej przez podatników organizacjom OPP.  Mając niewielkie fundusze na promocję kampanii lepiej zainwestować je w marcu i kwietniu.

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2011 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 11 165 578, co stanowi 43% uprawnionych. Liczba ta wzrosła o 1,1 ml z 10,1 mln z roku 2011.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2011 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 41 zł, w tym podatnicy składający:

  1.  PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 41 zł,
  2.  PIT-38 – 57 zł,
  3.  PIT-28 i PIT-39 – 43 zł.

Najwięcej, bo 103 616 864,89 zł, co stanowi aż 22,66% całej kwoty przekazanej na 1% pochodzi z Warszawy. Na drugim miejscu z kwotą 59 684 396,38 ( 13,05% całej sumy) są Katowice. Pozostałe miasta poniżej 10%.

newsletter

Organizacją, która otrzymała najwięcej z 1% podatku była po raz kolejny Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na której konto wpłynęło 108  708 265zł. Na drugim miejscu była Fundacja  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z kwotą 13 365 964zł, a na trzecim Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  – 7 522 072zł.

Wszystkie organizacje z pierwszej trójki prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretny cel w ramach swojej misji. Subkonta są to konta dedykowane konkretnym osobom: dzieciom lub dorosłym dotkniętym chorobą. Fundacja, która otrzyma pieniądze z 1% ze wskazaniem subkonta, przekazuje je później osobie, do którego dane subkonto należy.

Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1% podatku, to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy dla OPP.

Poniżej dokument Ministerstwa Finansów z 2012r., w którym znajduje się lista wszystkich organizacji pożytku publicznego wraz z kwotami z 1 procenta, jakie zostały przekazane na konta organizacji.

Martyna Mazela