...

Kto zebrał najwięcej z 1 procenta podatku w 2013

Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku dochodowego za 2012 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazano w sumie 480 mln złotych, czyli zbliżamy się już do pół MILIARDA.

Podatnicy rozliczający się poprzez  PIT-36, PIT-36L i PIT-37– przekazali 463,4 mln zł ( w 2012 r. – 439,8 mln zł). Oznacza to, że mając niewielkie fundusze na promocję kampanii lepiej zainwestować je w marcu i kwietniu, kiedy rozlicza się większość podatników.

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2012 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 11 537 414, co stanowi 44% ogólnej liczby podatników. (za 2011 r. było to 11 165 578 osób, czyli 43% uprawnionych, więc nadal jest delikatna tendencja wzrostowa, ale nie tak dynamiczna jak na przełomie 2012/2011).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2011 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 41 zł, w tym podatnicy składający:

PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – 42 zł, (w 2012 – 41 zł)

PIT-38 – 52 zł , (w 2012 – 57 zł)

PIT-28 i PIT-39 – 39zł, (w 2012 – 43 zł)

newsletter

Organizacją, która otrzymała najwięcej z 1% podatku była po raz kolejny Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na której konto wpłynęło 117 182 981,43 zł. Na drugim miejscu, jak rok wcześniej, była Fundacja  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z kwotą 15 329 411,95 zł, a na trzecim tym razem nie Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ale Fundacja AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, z kwotą 8 559 917,06 zł.

Wszystkie organizacje z pierwszej trójki prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretny cel w ramach swojej misji. Subkonta są to konta dedykowane konkretnym osobom: dzieciom lub dorosłym dotkniętym chorobą. Fundacja, która otrzyma pieniądze z 1% ze wskazaniem subkonta, przekazuje je później osobie, do którego dane subkonto należy.

Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1% podatku, to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy z 1 procenta podatku.

Poniżej przy ikonce spinacza znajduje się dokument Ministerstwa Finansów z 2013r., w którym znajdziecie listę wszystkich organizacji pożytku publicznego wraz z kwotami z 1 procenta, jakie zostały przekazane na ich konta.

Martyna Mazela