...

VIP w organizacji charytatywnej, czyli dlaczego warto zaangażować ambasadora do fundraisingu.

Z ambasadorem w organizacji dobroczynnej jest trochę tak,  jak z celebrytą w reklamie: znana osoba ma za zadanie przyciągnąć klientów swoim wizerunkiem. Osoba ta musi być wiarygodna w tym co mówi i co rekomenduje. W reklamie butów sportowych lepiej będzie spełniał swoją rolę znany sportowiec, niż krępy polityk czy gwiazda kulinarna. Stąd też bardzo istotny jest dobór odpowiedniego ambasadora marki, który wyznawanymi przez siebie wartościami i swoim stylem życia, da przykład realizacji misji Waszej organizacji.

 Rola ambasadora ma duże znaczenie wizerunkowe, ale najważniejsze jest, aby przełożyła się na wzrost przychodów z fundraisingu. Dzięki ambasadorowi organizacje charytatywne mają większą szansę pojawienia się w mediach. Dziennikarze radiowi i telewizyjni prześcigają się w zapraszaniu gwiazd do swoich programów. Często jest to okazja właśnie dla Was – działaczy społecznych i fundraiserów, na zaprezentowanie swoich kampanii i projektów, co przełoży się na zwiększenie rozpoznawalności marki i zwróci uwagę szerokiej publiczności na Wasz komunikat fundraisingowy. Ambasador przyniesie Wam również wsparcie swoich fanów oraz bezpłatną reklamę wizerunkową, za każdym razem kiedy będzie wypowiadał się w mediach na temat wspieranej przez siebie organizacji pozarządowej.

Wiele polskich i zagranicznych gwiazd wspiera fundacje i stowarzyszenia, nie tylko firmując je swoim nazwiskiem, ale uczestnicząc osobiście we wszystkich wydarzeniach organizacji oraz reklamując ją nawet podczas imprez nie związanych z działalnością charytatywną. Pamiętajcie jednak, że aby obecność ambasadora, a tym samym lepsza rozpoznawalność  Waszej marki przełożyły się na większe przychody dla podopiecznych, to niezbędna jest profesjonalna kampania fundraisingowa. Bez tego nawet największa gwiazda światowego kina nie pozyska dla Was darczyńców.

doradztwo nieskutecznie

Co zrobić, aby wykorzystać szansę jaka niesie współpraca z gwiazdą? Na wstępie fundraiser powinien przedstawić ambasadorowi cel akcji fundraisingowej, osobiście pokazać mu projekty prowadzone przez organizację w terenie, nakreślić skalę problemu, omówić Wasz plan naprawczy i odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie jego pytania, tak żeby w przyszłości potrafił on odpowiedzieć na te same pytania od dziennikarzy. To fundraiser wraz z PR managerem są odpowiedzialni za przygotowanie ambasadora do rozmów z mediami na temat Waszej akcji. Przy okazji każdej kampanii fundraisingowej należy uzgodnić z Ambasadorem harmonogram wydarzeń w kampanii, przedstawić Wasze propozycje działań, w których on mógłby wziąć udział (gwiazdy są bardzo zajęte!) oraz jego rolę podczas tych wydarzeń. Dobrze jest także przygotować krótki brief dla naszego Ambasadora w formie pisemnej. Uświadamiając Ambasadora odnośnie celu merytorycznego i finansowego naszej akcji, sprawiamy, że staje się on niejako jednym z członków naszego zespołu fundraisingu i wraz z nami jest odpowiedzialny za realizację celu, co bardzo pomaga w jego osiągnięciu.

Poniżej przedstawiamy Wam kliku bardzo znanych ambasadorów międzynarodowych organizacji pozarządowych.

1.       Angelina Jolie – ambasador UNHCR – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

jolie copy

2.       Natalia Kukulska – ambasador Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

sosWioski copy

3.       Magdalena Różczka – ambasador dobrej woli Unicef

unicef copy

4.       Księżna Monako – Fundacja WWF

monako copy

Martyna Mazela