...

Wolontariusz – potencjalny darczyńca?

Organizacje często skupiają się tylko na zbieraniu funduszy, zapominając o wolontariacie i korzyściach płynących z zatrudnienia wolontariuszy. Tymczasem, wolontariat jest o wiele ważniejszy niż się wydaje.

Jak znaleźć stałego darczyńcę, który będzie systematycznie wspierać organizację? Okazuje się, że jest to możliwe właśnie poprzez wolontariat. Według organizacji „Fidelity Charitable” w 2014 roku 42% amerykańskich darczyńców najpierw działało jako wolontariusze, a dopiero po tym doświadczeniu zaczęli przekazywać darowizny.

Niektórzy „sprawdzają” w ten sposób wiarygodność  organizacji, inni dzięki wolontariatowi decydują się na przekazywanie większych dotacji niż dotychczas. Wniosek jest jeden – wolontariat to dobry sposób zarówno na zdobycie nowych darczyńców, jak i zwiększenie przychodów z darowizn od indywidualnych darczyńców.

newsletter

Oznacza to także, że jeśli wolontariusz ma złe doświadczenia z pracy w naszej organizacji, to z pewnością nie uda nam się go namówić na zostanie darczyńcą. Warto zauważyć, że wolontariuszy przyciągają przede wszystkim te organizacje, które utrzymują stały kontakt z potencjalnymi wolontariuszami oraz aktywnie ich wspierają i budują zaangażowanie.

W obliczu powyższych statystyk należałoby zmienić spojrzenie na wolontariat i nie traktować tej formy pomocy tylko jako „darmowych rąk do pracy” – to mogą być potencjalni darczyńcy indywidualni naszej organizacji!

Na podstawie:

http://nonprofit.about.com

Martyna Mazela