...

Najczęstsze błędy, które popełnia zarząd organizacji

Zarząd każdej organizacji chce, by rozwijała się ona jak najlepiej i by zbierała dużo funduszy na pomoc dla swoich beneficjentów. Jednak już nie każdy zarząd rozumie jak działa fundraising i co tak naprawdę fundraiser powinien robić. Jakie błędy najczęściej popełnia zarząd w pozyskiwaniu pieniędzy za pomocą fundraisingu?

Fundraising to pieniądze, a nie budowanie relacji z darczyńcą

Wielu członków zarządów błędnie rozumie co się kryje pod pojęciem „fundraising”. Dla większości osób to po prostu pozyskiwanie pieniędzy. Nie ma nic bardziej mylnego! Owszem, dzięki fundraisingowi zdobywa się fundusze dla organizacji, ale nie chodzi tylko o to. Fundraising to przede wszystkim budowanie relacji z darczyńcą. Pozyskiwanie stałych darczyńców, którzy będą regularnie wspierać organizację to klucz do sukcesu. Jak bowiem przekonać kogoś do stałej pomocy, jeśli nie pozyskamy najpierw jego zaufania? Stały darczyńca to regularne wpływy pieniężne dla organizacji. Wskaźnik ROI (zwrot z inwestycji) z akcji fundraisingowych bezsprzecznie pokazuje, że bardziej opłaca się budować długotrwałą relację z darczyńcą, niż ciągle pozyskiwać pieniądze od nowych osób.

doradztwo nieskutecznie

Wsparcie tylko krótkich projektów, nie całej strategii fundraisingowej

Aby fundraising przyniósł pożądane efekty, potrzebne jest przygotowanie strategii fundraisingowej dostosowanej do specyfiki organizacji. Zarząd powinien zatem wspierać nie tylko projekty krótkoterminowe,  ale wszystkie działania wynikające ze strategii.  Często zdarza się tak, że zarząd mobilizuje się tylko w awaryjnych sytuacjach, np. gdy potrzebne jest nagle kilka tysięcy złotych na zebranie wkładu własnego do projektu finansowanego z granta. Wtedy członkowie zarządu bez problemu dają zielone światło na działania fundraisingowe. Tymczasem, aby fundraising odniósł wymierny skutek, trzeba przygotować długofalową strategię. Dlatego zarząd powinien wspierać nie tylko krótkie projekty, ale wszystkie działania wynikające ze strategii.

Brak szkoleń oraz merytorycznego wsparcia pracowników

Często organizacje wysyłają nieprzygotowanych pracowników do firm, by pozyskały ich wsparcie i nawiązały owocną współpracę. Do zdobycia pieniędzy od sponsora potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności  negocjacyjne – nie można tak po prostu pójść do firmy bez odpowiedniej oferty i przygotowania do spotkania. Nieprzygotowany pracownik ds. fundraisingu nie tylko nie zdobędzie pieniędzy od firmy, ale dodatkowo zbuduje swojej organizacji negatywny wizerunek i straci czas swój oraz pracowników firmy.  Zarząd jest potem zdziwiony, że nie udało się pozyskać do współpracy żadnej firmy, a na konto nie wpływają   żadne darowizny od darczyńców indywidualnych. Fundraising to skuteczna, jednak trudna metoda, dlatego podstawą sukcesu jest ciągła nauka i zdobywanie nowych kompetencji. Nie można tego zrobić bez odpowiednich szkoleń i wsparcia doświadczonych konsultantów. Osoby z zarządu, które znają się na pozyskiwaniu pieniędzy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, powinny aktywnie wspierać fundraiserów. Jeśli zaś nie posiadają takiej wiedzy, powinny poszukać tego typu wsparcia dla swoich pracowników na zewnątrz.

Niechęć zarządu do fundraisingu i blokowanie strategii fundraisingowej skutkuje zahamowaniem rozwoju organizacji. Pozyskiwanie pieniędzy tylko z grantów powoduje niestabilność budżetową. Jak zatem wprowadzić fundraising w NGO i pozyskiwać więcej pieniędzy? Zapraszamy do skorzystania z doradztwa w Instytucie Fundraisingu  – pomożemy wprowadzić profesjonalny fundraising w Twojej organizacji. Napisz do nas i umów się na bezpłatne spotkanie konsultacyjne: kontakt@i-fr.pl.

Na podstawie: http://www.gailperry.com/

Martyna Mazela