...

stowarzyszenie Wiosna

Największy błąd, jaki popełniają organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe popełniają w fundraisingu wiele błędów. Jest to naturalne – każdemu, kto chce

Stowarzyszenie Wiosna i corporate fundraising

Jako, że jestem klientem firmy Makro Cash and Carry, a firma ta swoją komunikację marketingową opiera

Martyna Mazela